Werkwijze

U neemt telefonisch of per mail contact op met de Spelbus en u geeft aan welke u hulp nodig heeft.

Voor kindertherapie:

  • U meldt uw kind aan.
  • Er volgt een intakegesprek met ouders, waar de hulpvraag wordt besproken. Er is dan tevens de mogelijkheid om de spelkamer te bekijken.
  • Tijdens 3 of 4 spelobservaties wordt de belevingswereld van uw kind in beeld gebracht. Op basis daarvan wordt een een advies gegeven of  therapie zinvol is voor uw kind.
  • We bespreken de doelen waaraan gewerkt gaat worden.
  • We starten met de kindertherapie waarbij het kind wekelijks 60 minuten komt.
  • De duur van de kindertherapie hangt af van de specifieke hulpvraag.
  • Regelmatig, na 5 spelsessies, vindt er een oudergesprek plaats, waarin besproken wordt hoe het kind zich ontwikkelt en wat het kind nodig heeft in de thuissituatie (handvatten voor de opvoeder).

Voor opvoedadvies:

  • U meldt zich aan als ouders en we maken een afspraak.

Voor een consult poepprofessional:

  • U meldt zich aan als ouder voor het maken van een afspraak. Voorafgaand aan het consult krijgt u per mail een vragenlijst toegestuurd.

 


Kindertherapie

Kindertherapie voor kinderen die vastgelopen zijn in hun emotionele ontwikkeling.

Opvoedadvies

Tips en adviezen bij vragen over de opvoeding.

Poepprofessional

Ontlastingsproblematiek bij kinderen.