Werkwijze

U neemt telefonisch of per mail contact op met de Spelbus en u geeft aan welke u hulp nodig heeft.

Voor kindertherapie:

  • U meldt uw kind aan.
  • Er volgt een intakegesprek met ouders, waar de hulpvraag wordt besproken. Er is dan tevens de mogelijkheid om de spelkamer te bekijken.
  • Tijdens 3 of 4 spelobservaties wordt de belevingswereld van uw kind in beeld gebracht. Op basis daarvan wordt een een advies gegeven of  therapie zinvol is voor uw kind.
  • We bespreken de doelen waaraan gewerkt gaat worden.
  • We starten met de kindertherapie waarbij het kind wekelijks 60 minuten komt.
  • De duur van de kindertherapie hangt af van de specifieke hulpvraag.
  • Regelmatig, na 5 spelsessies, vindt er een oudergesprek plaats, waarin besproken wordt hoe het kind zich ontwikkelt en wat het kind nodig heeft in de thuissituatie (handvatten voor de opvoeder).

Voor opvoedadvies:

  • U meldt zich aan als ouders en we maken een afspraak.

Klachten:

Bij klachten kun je, als we er samen niet uitkomen, terecht bij de NFG

Privacy

Privacy beleid omtrent persoonlijke gegevens en privacy policy op de website is vastgelegd in een document. Deze is hier te downloaden.