Poepprofessional

Ontlastingsproblematiek bij kinderen.

Poepproblemen kunnen zich ongemerkt en op verschillende manieren voordoen. Meestal ontstaan deze problemen door ophoudgedrag of langdurig luierpoepen door het kind. Veel kinderen hebben last van verstopping en de gevolgen hiervan, zoals buikpijn en vieze broeken. Verstopping is soms moeilijk te herkennen, zeker als wel dagelijks wordt gepoept.

Signalen

Enkele signalen van een poepprobleem:
- Buikpijn
- Pijn bij poepen
- Poep er lastig of niet uit kunnen krijgen
- Vieze broeken en plassen in broek en/of bed
- Niet willen, kunnen of durven poepen en dus poep ophouden en uitstellen.

Als poepprofessional werk ik volgens de Methode SuperPoeper®. Een systeemgerichte aanpak voor ouders/opvoeders van kinderen met poepproblemen in combinatie met onderliggende oorzaken en bijkomende gevolgen. Samen kijken we waar de problemen vandaan komen en geef ik adviezen hoe dingen om te kunnen buigen zodat het poepen weer een natuurlijke gang van zaken wordt.

Ouders/opvoeders wordt een uitgebreid eenmalig consult geboden, waarbij buiten de medische invalhoek, zes andere invalshoeken worden ingezet. Na afloop ontvangen ouders/opvoeders een email met toelichting van het stappenplan en plan van aanpak. De focus binnen deze aanpak ligt bij de ouders/opvoeders om het kind, dat al zo belast is met het poepprobleem, zoveel mogelijk te ontlasten.

Superpoeper methodiek voor poepproblematiek in Hattem